Przygotowanie instalacji do zamontowania grzejnika z grzałką ONE

Przygotowanie instalacji do zamontowania grzejnika z grzałką ONE

12.02.2021 1270

GRZEJNIK ONE  - PODSTAWOWA WIEDZA DOTYCZĄCA MONTAŻU

Terma posiada w swojej ofercie modele grzejników łazienkowych z podłączeniem c.o. z wbudowaną fabrycznie grzałką One.

Ukryta w kolektorze grzałka One jest prawie niewidoczna, nie zmienia więc postrzegania całości bryły grzejnika. Jednocześnie pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami posiadania grzałki: możliwością ogrzewania i suszenia poza sezonem grzewczym. Timer daje możliwość automatycznego wyłączenia grzałki po dwóch godzinach. Urządzenie pozwala ekonomicznie zarządzać energią do ogrzewania pomieszczeń i suszenia tkanin. 


Wszystkie grzejniki c.o. z wbudowaną grzałką One, Terma oferuje z dwoma podstawowymi typami podłączeń:


grzejnik posiada grzałkę wbudowaną w lewy kolektor, w prawym kolektorze znajduje się miejsce na zawór

grzejnik posiada grzałkę wbudowaną w prawy kolektor, w lewym  kolektorze znajduje się miejsce na zawór


 


Niektóre z modeli grzejników One dodatkowo oferowane są w podłączeniach bocznych prawym lub lewym, przy czym grzałka pozostaje zawsze wbudowana w przeciwległy kolektor:

  

podłączenie skrajne boczne prawe, grzałka wbudowana w lewy kolektor

podłączenie skrajne boczne lewe, grzałka wbudowana w prawy kolektor

    podłączenie boczne prawe rozstaw 500 mm, grzałka wbudowana w lewy kolektor

podłączenie boczne lewe rozstaw 500 mm, grzałka wbudowana w prawy kolektor

Zasilenie czynnikiem grzewczym zawsze następuje przez otwór górny w kolektorze, a powrót przez otwór dolny. 


 

PRZYGOTOWANIE INSTALACJI HYDRAULICZNEJ
Wybór grzejnika One z podłączeniem S1 lub S8 pozwala na wykonanie przyłącza zasilenia i powrotu w rozstawie 50 mm w osi. Konieczne jest przy tym zastosowanie zaworu z rurką zanurzeniową, który umożliwia zasilenie i powrót czynnika grzewczego z jednego otworu w kolektorze. W przypadku zaworów oferowanych przez Termę prawidłowy montaż zaworu uwzględnia kierunek zasilenia i powrotu, głowica termostatyczna powinna znaleźć się na powrocie czynnika grzewczego. W przypadku zaworów innych producentów należy dokładnie zapoznać się instrukcją w celu określenia kierunków zasilania i powrotu.

Dla podłączeń opcjonalnych P1, L8 położenie zasilenia i powrotu określa się na podstawie rysunków technicznych, w zależności od wybranego modelu i rozmiaru grzejnika. W przypadku grzejnika One z podłączeniem opcjonalnym 51, 58 przyłączenia zasilenia i powrotu znajdują się w odległości 500 mm w pionie. Przy podłączeniach bocznych (P1, L8, 51, 58) stosuje się standardowe zawory przyłączeniowe. 


PRZYGOTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Grzejnik z wbudowaną grzałką wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej. W przypadku grzejnika One, podobnie jak w przypadku grzałki elektrycznej, możemy zdecydować się na standardowe podłączenie do gniazdka elektrycznego za pomocą kabla prostego z wtyczką (W) lub spiralnego z wtyczką (U). W takim wypadku gniazdko powinno być zamontowane obok grzejnika (nie za grzejnikiem ani nad nim). 

Konstrukcja mocowań większości grzejników z oferty Termy pozwala także na ukrycie w nich kabla i podłączenie go bezpośrednio do instalacji elektrycznej (regulowane mocowania typu MOP, MOS). W takim przypadku należy spełnić obowiązujące wymagania dotyczące tego typu instalacji. 

Należy zapewnić, aby obwód w instalacji elektrycznej, do którego podłączony jest grzejnik, posiadał właściwy wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz wyłącznik różnicowo-prądowy (R.C.D.) o czułości 30 mA. 

Przy podłączeniu urządzenia do sieci na stałe, czyli poprzez kabel bez wtyczki, w obwodzie zasilającym obowiązkowy jest również wyłącznik umożliwiający rozłączenie urządzenia na wszystkich biegunach za pomocą styków o odstępie min. 3 mm. 

Miejsce podłączenia do sieci elektrycznej wyznacza się na podstawie rysunków technicznych wybranego modelu grzejnika oraz zaworu.   

 

PRZYKŁAD PRAWIDŁOWEGO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI PRZYŁĄCZEŃ DLA GRZEJNIKA MIKE ONE


 Grzejnik Mike One o wymiarach 735x530 mm z podłączeniem S8

Zawór zespolony termostatyczny kątowy z rurką zanurzeniową Terma, lewy


Aby prawidłowo określić położenia przyłączy hydraulicznego i elektrycznego względem siebie, potrzebne będą rysunki techniczne grzejnika oraz zaworu, a także tabela danych technicznych grzejnika. Wszystkie informacje techniczne dostępne są na naszej stronie www. 

Na podstawie rysunku technicznego i tabeli danych technicznych możemy określić rozstaw podłączeń w osi, który jest identyczny jak rozstaw mocowań (wymiar D na rysunku technicznym). 

Do określenia różnicy wysokości między instalacją elektryczną i hydrauliczną potrzebny jest dodatkowo rysunek techniczny zaworu. Należy z niego odczytać wysokość zaworu. Wysokość zaworu oraz odelgłość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora (wymiar F w tabeli danych technicznych) sumują się do wartości określajacej różnicę wysokości przyłączeń hydraulicznego i elektrycznego. 

W przypadku grzejnika Mike One o wymiarach 735x500 mm, rozstaw przyłączy hydraulicznego i elektrycznego w osi wynosi 500 mm. 

Różnica poziomów między przyłączeniami wynosi 117 mm.  


 
Komentarze