Jak podłączyć grzałkę do grzejnika c.o.

Jak podłączyć grzałkę do grzejnika c.o.

24.04.2017 3487

Podłączanie grzałek do grzejników c.o.

Grzejniki c.o. mogą zyskać na funkcjonalności dzięki podłączeniu do nich grzałki elektrycznej. Niezależne źródło ciepła umożliwia wykorzystanie grzejnika poza sezonem grzewczym jako:

 • suszarki na ręczniki lub ubrania – w tej roli najlepiej sprawdzają się typowe grzejniki drabinkowe,
 • opcjonalnego rozwiązania na okresy przejściowe, które pozwala na dogrzewanie, np. łazienki, bez potrzeby włączania całej instalacji c.o.

Możliwe sposoby instalowania grzałki przedstawione są na poniższych grafikach:

podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy zastosowaniu zaworu zespolonego termostatycznego

Rysunek 1 – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy zastosowaniu zaworu zespolonego termostatycznego | Podłączenia Z1, Z8, Y8, Y1

podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy zastosowaniu zaworu termostatycznego z rurką wrzutową

Rysunek 2 – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy zastosowaniu zaworu termostatycznego z rurką wrzutową | Podłączenia SX, S1, S8

podłączenie grzałki za pośrednictwem zaworu zintegrowanego odcinającego z trójnikiem

Rysunek 3 – podłączenie grzałki za pośrednictwem zaworu zintegrowanego odcinającego z trójnikiem | Podłączenie SX

podłączenie grzałki za pośrednictwem trójnika i zaworu odcinającego

Rysunek 4 – podłączenie grzałki za pośrednictwem trójnika i zaworu odcinającego] Podłączenie SX

podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy bocznym podłączeniu do instalacji

Rysunek 5 – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy bocznym podłączeniu do instalacji | Podłączenia L8, P1, 58, 51

podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy krzyżowym podłączeniu do instalacji

Rysunek 6 – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy krzyżowym podłączeniu do instalacji | Podłączenia GD, UN, UC

Zasady instalacji i eksploatacji

Grzałkę instaluje się zawsze w dolnej części grzejnika. Ponadto, ze względu na to, iż grzałka wystaje poza profil grzejnika, konieczne jest instalowanie jej w miejscu ograniczającym ryzyko mechanicznego uszkodzenia obudowy. Z tego powodu nie należy też obciążać jej np. wieszając jakiekolwiek przedmioty.

W trakcie eksploatacji ważne jest, aby:

 • pozostawić zawsze jeden zawór otwarty, co przeciwdziała nadmiernemu wzrostowi ciśnienia mogącemu uszkodzić grzałkę lub grzejnik,
 • temperatura wody w instalacji c.o. z wbudowaną grzałką nie przekraczała 82°C, ponieważ może to doprowadzić do awarii bezpiecznika termicznego grzałki.

Grzałka do każdego grzejnika

Dobór grzałki Terma nie powinien nastręczać problemów ze względu na duży wybór otworów podłączeniowych w grzejnikach. Dzięki temu można znaleźć optymalne rozwiązanie dla każdej pary grzałka – grzejnik. Uzyskany efekt, czyli ciepło będzie zależeć m.in. od kształtu samego grzejnika.

Grzałki Terma są produktem, który spełnia europejskie wymogi co do norm bezpieczeństwa oraz ochrony przed poparzeniem. Aby zapewnić sobie bezpieczną eksploatację, należy przestrzegać podanych zasad instalacji oraz użytkowania.

Sposoby użytkowania grzejnika

Strefy cieplne w łazience

 1. Nie instaluj grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
 2. Grzejnik elektryczny powinien być wypełniony dokładnie odmierzoną ilością cieczy. W przypadku stwierdzenia ubytku czynnika grzewczego oraz w każdym innym wymagającym jego uzupełnienia skontaktuj się z sprzedawcą.
 3. To urządzenie nie jest wyposażone w regulator temperatury pomieszczenie*. Nie używaj go w małych pomieszczeniach, gdy znajdują się w nich osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że jest zapewniony stały nadzór.
  *nie dotyczy wybranych modeli. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
 4. Grzejnik elektryczny nie jest zabawką. Dzieci do lat 3 bez właściwego nadzoru nie powinny znajdować się w bezpośrednim otoczeniu grzejnika
  Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą obsługiwać grzejnik wyłącznie, gdy jest on prawidłowo zainstalowany i podłączony, a dzieci pod nadzorem lub zostały nauczone bezpiecznej obsługi i zrozumiały istniejące zagrożenia.
 5. Uwaga: Niektóre części grzejnika mogą być bardzo gorące i mogą powodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku obecności dzieci lub osób niepełnosprawnych.
 6. 6. Jeżeli urządzenie wykorzystane jest jako suszarka do ubrań i ręczników to susz tkaniny prane wyłącznie w wodzie.
 7. W celu ochrony przed zagrożeniami dla bardzo małych dzieci, suszarka elektryczna do ubrań lub ręczników powinna być zainstalowana tak, aby najniższa rurka znajdowała się co najmniej 600 mm nad podłogą.
 8. Urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i pozostałymi przepisami.
 9. Wszystkie instalacje, do których podłączone jest urządzenie powinny być zgodne z właściwymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze.
 10. Do zasilania grzałki nie wolno stosować przedłużaczy ani adapterów gniazdek elektrycznych.
 11. Należy zapewnić, aby obwód w instalacji elektrycznej, do którego podłączony jest grzejnik, posiadał właściwy wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz różnicowo-prądowy (R.C.D.) o czułości 30 mA. Obowiązkowy jest również wyłącznik umożliwiający rozłączenie na wszystkich biegunach za pomocą styków o odstępie 3 mm.
 12. Urządzenie może być zainstalowane w łazience wyłącznie w strefie 3, zdefiniowanej przez właściwe przepisy, chyba, że odrębne regulacje stanowią inaczej.
  Uwaga: Grzejnik musi znajdować się poza zasięgiem osoby korzystającej z wanny, brodzika lub basenu.
 13. Stosuj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
 14. Upewnij się, że grzejnik został zainstalowany na ścianie zgodnie z instrukcją jego montażu.
 15. Niniejszy materiał informacyjny należy przekazać końcowemu użytkownikowi grzejnika.


Komentarze