Dlaczego w grzejniku elektrycznym dolne rurki są chłodne?

Dlaczego w grzejniku elektrycznym dolne rurki są chłodne?

24.10.2023 102

Rozprzestrzenianie się ciepła w grzejniku elektrycznym następuje dzięki zjawisku dyfuzji cząsteczek płynu grzewczego. Dodatkowo wytwarza się również cyrkulacja płynu wewnątrz grzejnika. W efekcie obu tych procesów rozgrzane cząsteczki cieczy mieszają się z chłodnymi, rozprowadzając ciepło po całym grzejnku. Jednak zawsze kolektor, w którym umieszczona jest grzałka, będzie najcieplejszym elementem grzejnika, natomiast dolne rurki pozostaną chłodne. Zjawisko takie jest w pełni normalne. Chłodne dolne rurki grzejnika to również efekt ok. 7 cm tzw. strefy martwej (niegrzejącej) w grzałce. (Umożliwia ona bezpieczną prace grzałki zainstalowanej poprzez trójnik w grzejniku podłączonym jednocześnie do instalacji c.o. - wówczas chłodna strefa pozostaje wyłącznie na odcinku trójnika, jednak przy instalacji grzałki bezpośrednio w grzejniku - chłodna strefa przesuwa się w górę, czego efektem są chłodne najniższe 1-2 rurki grzejnika elektrycznego). Ponadto w grzejnikach wąskich i wysokich, ze względu na poduszkę powietrzną, może zachodzić zjawisko nieodgrzewania górnej rurki, szczególnie przy niskich nastawach temperatury, jak również na początku rozgrzewania grzejnika.

Rozkład temperatury w grzejniku elektrycznym z czynnikiem grzewczym

W grzejniku elektrycznym z czynnikiem grzewczym źródłem ciepła jest grzałka umieszczona w jednym z kolektorów. Umieszczony w grzałce element grzejny rozgrzewa czynnik grzewczy, wymuszając w ten sposób jego krążenie (cyrkulację) w grzejniku. Cząsteczki cieczy ciepłej, dochodząc do góry, na skutek własnych ruchów mieszają się z cząsteczkami cieczy zimnej (tzw. zjawisko dyfuzji) i przemieszczają się wzdłuż rurek poziomych grzejnika. Schłodzona ciecz opada do dolnych partii grzejnika, aby po podgrzaniu znowu unieść się do góry (patrz rysunek).

Rozkład temperatury w grzejniku elektrycznym

Podsumowując, kolektor, w którym umieszczona jest grzałka, zawsze będzie najcieplejszym elementem grzejnika (w szczególności jego górna część), natomiast dolne rurki pozostaną chłodniejsze. Zjawisko takie jest normalne.

Uwaga:
W przypadku gdy grzałka zainstalowana jest bezpośrednio w kolektorze grzejnika (nie poprzez trójnik lub zawór), dwie najniższe rurki grzejnika pozostaną chłodne, ponieważ stosujemy dodatkową ochronę elementów grzałki lub sterownika (martwa strefa elementu grzejnego).

W grzejnikach elektrycznych (nie podłączonych do instalacji c.o.), ze względu na poduszkę powietrzną, jeden lub dwa górne profile mogą pozostać chłodne, zwłaszcza przy niższych nastawach urządzenia.Komentarze