Sposoby podączenia grzałki do grzejnika

Sposoby podłączenia grzałki w grzejniku c.o.

 

 

Szeroka paleta wyboru otworów podłączeniowych w grzejniku pozwala także na wybranie optymalnej wersji do współpracy grzejnika z grzałką elektryczną. Takie połączenie niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim:

  • wykorzystanie standardowego grzejnika c.o. drabinkowego jako suszarki ubrań lub ręczników, także poza sezonem grzewczym (np. latem),
  • możliwość dogrzewania pomieszczenia (np. łazienki) w okresach przejściowych jesienno-wiosennych bez konieczności uruchamiania całej instalacji c.o. Zalecane sposoby instalacji grzałki w grzejniku c.o. przedstawiają poniższe rysunki:

 

Rysunek 1 od lewej – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy zastosowaniu zaworu zespolonego termostatycznego] Podłączenia Z1, Z8, Y8, Y1

Rysunek 2 od lewej– podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy zastosowaniu zaworu termostatycznego z rurką wrzutową] Podłączenia SX, S1, S8

Rysunek 3 od lewej – podłączenie grzałki za pośrednictwem zaworu zintegrowanego odcinającego z trójnikiem] Podłączenie SX

 

 

Rysunek 4 od lewej – podłączenie grzałki za pośrednictwem trójnika i zaworu odcinającego] Podłączenie SX

Rysunek 5 – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy bocznym podłączeniu do instalacji] Podłączenia L8, P1, 58, 51

Rysunek 6 – podłączenie grzałki bezpośrednio do grzejnika przy krzyżowym podłączeniu do instalacji] Podłączenia GD, UN, UC

 

 

Podczas użytkowania grzałki w grzejniku c.o. należy zawsze jeden z zaworów pozostawić otwarty, co zapobiegnie wzrostowi ciśnienia w czasie pracy grzałki i w efekcie uszkodzeniu grzałki lub grzejnika. Grzałki TERMA spełniają wszystkie niezbędne wymagania europejskich norm w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony użytkownika przed ryzykiem poparzenia. Z tego powodu ważne jest, aby nie dopuścić do wzrostu temperatury wody powyżej 82°C w instalacji c.o. z zamontowaną grzałką, gdyż mogłoby to spowodować uszkodzenie bezpiecznika termicznego w grzałce. Rozkład i wartość temperatury na powierzchni grzejnika elektrycznego zależy od wielu czynników. Zasadniczym jest geometria samego grzejnika. Grzałka powinna być zawsze wkręcona w dolnej części grzejnika. Grzałka jest elementem wystającym poza obrys bryły grzejnika. Z tego względu należy pamiętać o właściwym umiejscowieniu grzejnika tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia mechanicznego obudowy grzałki (nie wolno stawać na grzałce ani wieszać na niej przedmiotów).

 

 

Pokaż:
Brak produktów w tej kategorii
Dedykowane sklepy internetowe Avenus